เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการ

ภาพรวม

         เว็บไซต์และ Vetz Partnership Program ดำเนินการโดย Vetz Petz ประเทศไทย ในตลอดทั้งเว็บไซต์ คำว่า “พวกเรา” “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง Vetz Petz ประเทศไทย Vetz Petz ประเทศไทยนำเสนอเว็บไซต์นี้และ Vetz Partnership Program รวมถึงข้อมูล เครื่องมือ และการบริการจากเว็บไซต์นี้ให้กับคุณ “ผู้ใช้งาน” โดยมีเงื่อนไขว่าคุณยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนด นโยบาย และคำชี้แจงที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

         การให้ข้อมูลของคุณและ/หรือลงทะเบียนกับเราและ/หรือสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีบนเว็บไซต์ของเราเท่ากับว่าคุณตกลงรับ “บริการ” จากเราและยินยอมที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการให้บริการ” “ข้อตกลง”) รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี้และ/หรือตามไฮเปอร์ลิงก์ เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีผลกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคนที่ลงทะเบียนหรือตั้งใจจะลงทะเบียนเข้าใช้ Vetz Partnership Program

         กรุณาอ่านข้อตกลงการให้บริการให้ครบถ้วนก่อนที่จะทำการลงทะเบียน Vetz Partnership Program จนเสร็จสิ้น การลงทะเบียน Vetz Partnership Program จนเสร็จสิ้นเท่ากับว่าคุณได้ยินยอมที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้ หากไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ คุณก็ไม่อาจใช้งานบริการใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ที่เราหรือหุ้นส่วนของเราเป็นผู้จัดหาให้ได้ หากข้อตกลงการให้บริการนี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับข้อเสนอจะจำกัดอยู่กับข้อตกลงการให้บริการนี้เท่านั้น

         องค์ประกอบหรือเครื่องมือใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาบนเว็บไซต์ปัจจุบันจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการฉบับนี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการฉบับปัจจุบันได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดต เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนส่วนใดๆ ของข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้โดยการประกาศแจ้งการอัพเดตและ/หรือเปลี่ยนแปลงลงบนเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้เป็นครั้งคราว การใช้งานต่อหรือเข้าเว็บไซต์หลังจากที่ประกาศการเปลี่ยนแปลงถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

         ร้านค้าของเราอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มโฮสติ้งโดย Shopify Inc. ซึ่งให้บริการและจำหน่ายสินค้าให้กับคุณ

ส่วนที่ 1 - เงื่อนไขออนไลน์

         ในการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ คุณได้แสดงว่าอย่างน้อยคุณถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศหรือเขตที่คุณอาศัยอยู่ หรือคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศหรือเขตที่คุณอาศัยอยู่และยินยอมให้ผู้เยาว์ที่อยู่ในความดูแลใช้งานไซต์นี้

         ห้ามไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้บริการในทางที่ละเมิดกฎหมายของประเทศของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์)

         ห้ามไม่ให้ส่งต่อหนอนหรือไวรัสหรือโค้ดใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

         การไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดข้อตกลงใดๆ จะนำไปสู่การยกเลิกการให้บริการในทันที

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดทั่วไป

         เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ใครก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามตลอดเวลา

         คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจจะถูกส่งต่อโดยไม่มีการลงรหัสและ (a) ส่งต่อในเครือข่ายที่หลากหลายและ (b) เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามและปรับไปตามเงื่อนไขทางเทคนิคของเครือข่ายหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสทุกครั้งระหว่างการส่งผ่านในเครือข่าย

         คุณยินยอมที่จะไม่ทำเพิ่ม ทำซ้ำ ลอกเลียน ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงการบริการ หรือการติดต่อใดๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา

         หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้มีเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่จำกัดหรือมีผลกับข้อตกลงเหล่านี้

ส่วนที่ 3 - ความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูล

         เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลบนไซต์นี้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรยึดถือหรือใช้เป็นหลักการพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจโดยไม่ศึกษาแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบันมากกว่า การอาศัยข้อมูลใดๆ บนไซต์นี้ตั้งอยู่บนความเสี่ยงของคุณเอง ไซต์นี้อาจมีข้อมูลในอดีต ข้อมูลในอดีตไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนไซต์นี้ตลอดเวลาแต่ไม่มีความจำเป็นต้องอัพเดตข้อมูลใดๆ ลงบนไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าตนเองมีหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงบนไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4 - การแก้ไขบริการของเรา

         ราคาผลิตภัณฑ์ รายได้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการบริการ (หรือส่วนใดหรือเนื้อหา) ได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขใดๆ การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการยกเลิกการบริการ

ส่วนที่ 5 - ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

         ผลิตภัณฑ์หรือการบริการบางอย่างมีจำหน่ายทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือการบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณจำกัดหรือคืนหรือเปลี่ยนได้ภายใต้นโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

         เราพยายามทุกทางที่จะแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่บนไซต์ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราไม่รับประกันว่าการแสดงสีของจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกต้อง

         เราสงวนสิทธิ์แต่ไม่รับผิดชอบต่อการจำกัดการขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเราแก่บุคคล พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจศาลใด เราอาจใช้สิทธิ์นี้แบบเป็นรายกรณีไป เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ ที่เราเสนอให้ คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว เราสงวนสิทธิ์ในการเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่อยู่บนไซต์นี้ถือว่าเป็นโมฆะหากกฎหมายสั่งห้าม

         เราไม่รับประกันว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการ ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่คุณซื้อหรือได้รับจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือความผิดพลาดในการบริการจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

ส่วนที่ 6 - ความถูกต้องข้อมูลใบแจ้งหนี้และบัญชี

         เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่คุณมีมาถึงเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณการซื้อต่อคน ต่อบ้าน หรือต่อคำสั่งซื้อตามดุลพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว การจำกัดนี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่ส่งมาหรือมาจากบัญชีผู้ใช้เดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้และ/หรือสินค้าเดียวกัน กรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่อไปทางอีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้/เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในตอนสั่งซื้อ เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนจะมาจากพ่อค้าคนกลาง ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

         คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องสำหรับการซื้อสินค้าทั้งหมดบนไซต์ของเรา คุณยินยอมที่จะอัพเดตข้อมูลบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ในทันที รวมถึงอีเมลและเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินธุรกรรมของคุณให้แล้วเสร็จและติดต่อคุณหากจำเป็น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการคืนสินค้า

ส่วนที่ 7 - ตัวเลือกเครื่องมือ

         เราอาจเปิดให้คุณเข้าใช้งานเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราอาจไม่ได้เฝ้าระวังหรือควบคุมหรือใส่ข้อมูลเข้าไป

         คุณรับรู้และยอมรับว่าเราเปิดให้คุณเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกัน การแสดงออกให้เข้าใจ หรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการสนับสนุนใดๆ ด้วย เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวเลือกเครื่องมือบุคคลที่สามของคุณ การใช้งานตัวเลือกเครื่องมือของคุณผ่านไซต์นี้ตั้งอยู่บนความเสี่ยงและดุลพินิจของคุณ และคุณควรมั่นใจได้ว่าตนเองทราบและยอมรับเงื่อนไขการเปิดให้ใช้งานเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

         ในอนาคตเรายังอาจเสนอบริการและ/หรือองค์ประกอบใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดใช้เครื่องมือและทรัพยากรใหม่ๆ ด้วย) องค์ประกอบและ/หรือการบริการจะเป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้เช่นกัน

ส่วนที่ 8 - ลิงก์ของบุคคลที่สาม

         เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และการบริการบางอย่างที่อยู่ในการบริการของเราอาจมีเนื้อหาจากบุคคลที่สาม ลิงก์ของบุคคลที่สามบนไซต์นี้อาจนำคุณไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เราไม่มีหน้าที่พิจารณาหรือประเมินค่าเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆ ของบุคคลที่สาม

         เราไม่รับผิดต่ออันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการซื้อหรือใช้งานสินค้า การบริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม กรุณาตรวจสอบนโยบายและการดำเนินการของบุคคลที่สามอย่างถี่ถ้วน และต้องมั่นใจได้ว่าคุณเข้าใจก่อนที่จะดำเนินธุรกรรมใดๆ ข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อกังวล หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามจะต้องส่งไปยังบุคคลที่สามโดยตรง

ส่วนที่ 9 - ความเห็น ผลสะท้อนกลับ และคำเสนออื่นๆ ของผู้ใช้งาน

         หากคุณส่งคำเสนอจำเพาะบางอย่าง (เช่นข้อมูลโต้แย้ง) ตามคำขอของเราหรือส่งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผน หรือข้อมูลอื่นๆ มาให้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ อีเมล ไปรษณีย์ หรืออื่นๆ (รวมเรียกว่า “ความเห็น”) เท่ากับคุณได้ยินยอมให้เราแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ความเห็นที่คุณส่งมาให้กับเราในช่องทางใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด เราไม่และจะไม่มีหน้าที่ (1) เก็บความเห็นใดๆ ไว้เป็นความลับ (2) จ่ายค่าตอบแทนให้กับความเห็นใดๆ หรือ (3) ตอบความเห็นใดๆ

         เราอาจแต่ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไข หรือนำเนื้อหาที่เราคิดว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หยาบคาย ข่มขู่ ใส่ร้าย ทำลายชื่อเสียง ลามก อนาจาร หรือที่ขัดแย้งหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายอื่นใดหรือข้อตกลงการให้บริการนี้ออก คุณยอมรับว่าความเห็นของคุณไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว ความเป็นบุคคล หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นใด คุณยังยอมรับอีกว่าความเห็นของคุณไม่ได้มีเนื้อหาที่ใส่ร้ายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุกคามหรืออนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินการบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณจะไม่ใช้อีเมลปลอม แสร้งว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณ หรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดในเรื่องที่มาของความเห็นใดๆ คุณผู้เดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเห็นที่คุณเสนอมาและความถูกต้องของความเห็นนั้น เราไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดต่อความเห็นใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามเป็นผู้เสนอ

ส่วนที่ 10 - ข้อมูลส่วนบุคคล

         การนำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนที่ 11 - ความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง และตกหล่น

         บางครั้งอาจมีข้อมูลบนไซต์หรือการบริการของเราที่มีความผิดพลาดในการพิมพ์ ไม่ถูกต้อง หรือตกหล่น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ เวลาในการส่ง และความพร้อมของสินค้า เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือตกหล่น และเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลในการบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อแล้วด้วย)

         เราไม่มีหน้าที่อัพเดต แก้ไข หรืออธิบายให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ข้อมูลราคา เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น วันที่มีการอัพเดตหรือปรับเปลี่ยนการบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใหม่ถือเป็นสิ่งบ่งบอกว่าข้อมูลทั้งหมดในการบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ถูกแก้ไขหรืออัพเดต

ส่วนที่ 12 - การใช้งานทางที่ผิด

         นอกจากข้อห้ามอื่นๆ ตามข้อตกลงการให้บริการแล้ว ยังห้ามไม่ให้คุณใช้งานไซต์หรือเนื้อหาบนไซต์ดังต่อไปนี้ (a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย (b) เพื่อเชิญชวนให้ผู้อื่นกระทำหรือเข้าร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย (c) ละเมิดข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ เขต หรือประเทศใดๆ หรือข้อบังคับท้องถิ่น (d) ก้าวล่วงหรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่น (e) คุกคาม ละเมิด หมิ่นประมาท ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ให้ร้าย ดูถูก ข่มขู่ หรือกีดกันแบ่งแยกเนื่องจากเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ ศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ สัญชาติ หรือความพิการ (f) แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (g) นำเข้าหรือส่งต่อไวรัสหรือโค้ดที่เป็นสร้างความเสียหายประเภทอื่นๆ ที่จะหรืออาจจะถูกใช้ในทางที่ส่งผลต่อการทำงานหรือการดำเนินการบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น หรืออินเทอร์เน็ต (h) เพื่อรวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่น (i) เพื่อสแปม ฟิช ฟาม เป็นข้ออ้าง สไปเดอร์ ครอว์ หรือสแครป (j) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางลามกอนาจารหรือไม่ชอบด้วยศีลธรรม หรือ (k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงองค์ประกอบเพื่อความปลอดภัยของการบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น หรืออินเทอร์เน็ต เราสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของคุณเนื่องจากการใช้งานในทางที่ผิด

ส่วนที่ 13 - การปฏิเสธการรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด

         เราไม่ได้รับรอง แสดงให้เชื่อได้ว่า หรือรับประกันว่าการใช้บริการจะไม่ถูกแทรกแซง ตรงตามเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากความผิดพลาด

         เราไม่รับประกันว่าผลจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือวางใจได้

         คุณยอมรับว่าบางครั้งบางคราวเราอาจนำเอาการบริการออกอย่างไม่มีกำหนดหรือยกเลิกการบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ

         คุณยอมรับว่าการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการได้ตั้งอยู่บนความเสี่ยงของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว บริการและผลิตภัณฑ์กับการบริการทั้งหมดที่ส่งให้กับคุณผ่านการบริการเป็นไป “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการแสดงให้เข้าใจ รับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกัน หรือสภาพความพร้อมในการจำหน่าย คุณสมบัติที่จำหน่ายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางอย่าง ความทนทาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด (เว้นแต่เราจะระบุเป็นอย่างอื่น) Vetz Petz ประเทศไทย ผู้อำนวยการ พนักงาน ลูกจ้าง พันธมิตร ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ฝึกงาน ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ หรือผู้มีใบอนุญาตจะไม่รับผิดไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ต่อการบาดเจ็บ สูญเสีย ข้อเรียกร้อง หรือความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ที่ย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดจากการลงโทษ พิเศษ หรือสืบเนื่องไม่ว่าจะประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การสูญเสียผลกำไร รายได้ เงินสะสม ข้อมูล ต้นทุนการทดแทนสินทรัพย์ หรือความเสียหายอื่นที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด (รวมถึงการทอดทิ้ง) การรับผิดอย่างเข้มงวดหรืออื่นใดที่มาจากการใช้บริการใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้บริการหรือการเรียกร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ความผิดพลาดหรือขาดตกใดๆ ในเนื้อหาหรือความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด (หรือผลิตภัณฑ์) ที่ถูกโพสต์ ส่งต่อ หรืออยู่ในการบริการ ถึงแม้จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุขึ้นก็ตาม เนื่องจากบางประเทศหรือบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการละเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายสืบเนื่องหรือที่ย่อมเกิดขึ้น ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราจึงจำกัดอยู่ที่ขีดสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนที่ 14 - การชดใช้ความเสียหาย

         คุณยอมชดเชย คุ้มครอง และชดใช้ให้กับ Vetz Petz ประเทศไทย และบริษัทแม่ สาขา พันธมิตร หุ้นส่วน พนักงาน ผู้อำนวยการ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ฝึกงาน และลูกจ้าง ตามข้อเรียกร้องหรือร้องขอใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามความเหมาะสม จากบุคคลที่สามซึ่งมาจากหรือเป็นผลจากการละเมิดข้อตกลงการให้บริการหรือเอกสารใดๆ ที่เป็นเอกสารอ้างอิง หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามของคุณ

ส่วนที่ 15 - การเป็นโมฆะบางส่วน

         กรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายอนุญาตและส่วนที่บังคับใช้ไม่ได้จะถือว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการนี้ การตัดสินดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่

ส่วนที่ 16 - การบอกเลิก

         หน้าที่และความรับผิดของฝ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บอกเลิกจะยังคงมีอยู่หลังจากที่วันบอกเลิกข้อตกลงนี้อย่างครบถ้วน

         ข้อตกลงการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกระทั่งถูกบอกเลิกโดยคุณหรือฝ่ายเรา คุณอาจบอกเลิกข้อตกลงการให้บริการนี้เมื่อไหร่ก็ได้โดยแจ้งให้เราทราบว่าไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อเลิกใช้งานเว็บไซต์ของเรา

         หากในดุลพินิจของเราฝ่ายเดียวว่าคุณล้มเหลว หรือเราสงสัยว่าคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้ เราอาจทำการบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ และคุณจะต้องรับผิดตามจำนวนเงินค้างจ่ายทั้งหมดจนกระทั่งถึงและรวมถึงวันที่บอกเลิกด้วย และ/หรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้บริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)

 

ส่วนที่ 17 - ข้อตกลงทั้งหมด

         ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดในข้อตกลงการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการปฏิเสธยกเลิกสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

         ข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้และนโยบายใดๆ หรือกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ที่เราประกาศลงบนเว็บไซต์นี้หรือตามการบริการถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างคุณและฝ่ายเราและควบคุมการใช้บริการของคุณโดยแทนที่ข้อตกลง  การสื่อสาร และข้อเสนอก่อนหน้าหรือชั่วคราวทั้งหมดไม่ว่าจะในรูปแบบวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อตกลงการให้บริการฉบับก่อนหน้า)

         ความไม่ชัดเจนใดๆ ในการตีความข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้จะต้องไม่ถูกตีความในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายที่เป็นผู้ร่างข้อตกลงขึ้นมา

ส่วนที่ 18 - กฎหมายควบคุม

         ข้อตกลงการให้บริการและข้อตกลงแยกใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของเราแก่คุณจะอยู่ภายใต้และถูกตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ส่วนที่ 19 - การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ

         คุณสามารถตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้

         เราสงวนสิทธิ์ในการอัพเดต เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงการให้บริการนี้โดยการประกาศการอัพเดตและเปลี่ยนแปลงลงบนเว็บไซต์ของเราตามดุลพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว คุณมีหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว การใช้งานต่อหรือเข้าใช้เว็บไซต์ของเราหรือการบริการหลังจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงการให้บริการถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเห\ ล่านั้น

ส่วนที่ 20 - ช่องทางการติดต่อ

มีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ โปรดส่งมายังเราที่ antinolcare@vetzpetz.com

 

Outdated Browser

Vetz Petz® is unable to support your browser.

It appears you are running on a web browser that we are unable to support.

If you would like the full Vetz Petz® experience, please update your browser to one of the following:

dog-image