นโยบายการคืนเงิน

 

รับเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่รับสินค้า

  กรณีที่คุณได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือสินค้าที่ได้รับมีความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ภายใน 28 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า

  หมายเหตุ บริษัทรับคืนเฉพาะกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย

  วันและเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ 9.00-16.30 น เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  Outdated Browser

  Vetz Petz® is unable to support your browser.

  It appears you are running on a web browser that we are unable to support.

  If you would like the full Vetz Petz® experience, please update your browser to one of the following:

  dog-image