นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายวิธีการเก็บ ใช้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมหรือทำการซื้อจากเว็บไซต์ vetzpetz.co.th (“เว็บไซต์”)


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บบราวเซอร์ ไอพีแอดเดรส เขตเวลา และคุ๊กกี้บางอย่างที่ติดตั้งอยู่ที่อุปกรณ์ของท่าน นอกจากนั้น ขณะที่ท่านสืบค้นเว็บไซต์ เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละเว็บเพจหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูหรือถ้อยคำที่ท่านใช้ค้นหาที่แนะนำท่านมายังเว็บไซต์ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ เราขอเรียกข้อมูลที่ถูกเก็บโดยอัตโนมตินี้ว่า ข้อมูลอุปกรณ์

เราเก็บข้อมูลอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้:
- “คุ๊กกี้คือไฟล์ข้อมูลที่ถูกใส่ไว้ในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน และมักประกอบไปด้วย ตัวระบุนิรนามหนึ่งเดียว (anonymous unique identifier) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ๊กกี้ และวิธีการปิดการใช้งานคุกกี้ ให้เข้าไปที่ http://www.allaboutcookies.org
- “
ไฟล์บันทึกเหตุการณ์ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ไอพีแอดเดรส  ประเภทบราวเซอร์ ผู้ให้บริการอินเตอร์เนต เพจที่แนะนำ/ออก และการปั๊มวันที่/เวลา
- “
เว็บบีคัน”, “แท็ก”,  และพิกเซลเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านสืบค้นเว็บไซต์

นอกจากนั้น เมื่อท่านทำการซื้อหรือพยายามทำการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ เราเก็บข้อมูลบางอย่างจากท่าน เช่นชื่อของท่าน ที่อยู่การออกบิล ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า ข้อมูลการชำระเงิน (รวมทั้งหมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร) อีเมลแอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน  เราขอเรียกข้อมูลนี้ว่า ข้อมูลสั่งซื้อ

เมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เรากำลังกล่าวถึงทั้งข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลสั่งซื้อ


เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ?
เราใช้ข้อมูลสั่งซื้อที่เราเก็บโดยทั่วไปเพื่อให้สำเร็จผลซึ่งคำสั่งซื้อใดๆ ที่วางคำสั่งซื้อผ่านทาง เว็บไซต์ (รวมทั้งการดำเนินการกับข้อมูลการชำระเงินของท่าน จัดเตรียมส่งสินค้า และจัดหาใบแจ้งหนี้และ/หรือคำยืนยันคำสั่งซื้อ) นอกจากนั้น เราใช้ข้อมูลสั่งซื้อนี้เพื่อ:
-
สื่อสารกับท่าน
-
คัดกรองคำสั่งซื้อของเราเพื่อหาความเสี่ยงหรือการฉ้อฉลที่อาจมี; และ
-
เมื่อมันสอดคล้องกับความชอบต่างๆ ที่ท่านแชร์กับเรา จัดหาข้อมูลหรือการโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่ท่าน

เราใช้ข้อมูลอุปกรณ์ที่เราเก็บได้เพื่อช่วยเราในการกลั่นกรองความเสี่ยงหรือการฉ้อฉลที่อาจมี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไอพีแอดเดรสของท่าน) และโดยทั่วๆไปคือ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและทำให้เว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพที่สุด (ตัวอย่างเช่น โดยการสร้างตัววิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการที่ลูกค้าของเราสืบค้นและมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ และเพื่อประเมินความสำเร็จของวิธีการทำการตลาดและการเผยแพร่โฆษณาของเรา)

เรายังอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านเพื่อส่งมอบการโฆษณา/เครื่องมือการตลาดแบบ Retargeting ให้มีความถูกต้องมากขึ้นในกรณีที่เราผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆ  

 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังที่อธิบายข้างต้น ตัวอย่างเช่น เราใช้ Shopify เพื่อเป็นขุมกำลังให้กับร้านค้าออนไลน์ของเรา ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Shopify ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่: https://www.shopify.com/legal/privacy เรายังใช้ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ลูกค้าของเราใช้เว็บไซต์ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Google ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  ท่านยังสามารถเลือกไม่ทำบางอย่างกับ Google Analytics ได้ที่: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ท้ายสุด เรายังอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ที่ใช้บังคับ เพื่อตอบรับหมายศาล หมายค้น หรือคำร้องขออื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับข้อมูลที่เราได้รับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเราโดยประการอื่นใด

การโฆษณาโดยเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม (Behavioural advertising)
ตามที่อธิบายข้างต้น เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาโฆษณาหรือการสื่อสารการตลาดตามกลุ่มเป้าหมายให้กับท่าน  ที่เราเชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์แก่ท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเพจด้านการศึกษาของNetwork Advertising Initiative (“NAI”) ได้ที่http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work

ท่านสามารถเลือกไม่รับโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายบางอย่างได้ โดยใช้ลิงค์ต่อไปนี้:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเลือกไม่รับบริการเหล่านี้บางรายการได้ โดยเข้าไปที่ opt-out portal ของ Digital Advertising Alliance ที่: http://optout.aboutads.info/

ไม่มีการติดตามแกะรอย
โปรดทราบว่า เราจะไม่เปลี่ยนแปลงการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ของเรา และใช้แนวปฏิบัติต่างๆ เมื่อเราเห็นสัญญาณห้ามติดตามแกะรอย (Do Not Track) จากบราวเซอร์ของท่าน

สิทธิ์ของท่าน
ถ้าท่านเป็นผู้อาศัยอยู่ในยุโรป  ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บไว้ และร้องขอให้ทำการแก้ไข อัพเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิ์นี้ กรุณาติดต่อเรา ผ่านทางข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้

นอกจากนั้น ถ้าท่านเป็นผู้อาศัยอยู่ในยุโรป เราขอแจ้งว่า เราทำการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อทำให้บรรลุผลซึ่งสัญญาต่างๆ ที่เราอาจมีกับท่าน (ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านออกคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์) หรือ ดำเนินการอื่นใดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่อธิบายข้างต้น นอกจากนั้น โปรดทราบว่าจะมีการถ่ายโอนข้อมูลของท่านออกไปนอกยุโรป รวมทั้งไปยังแคนาดา และสหรัฐ

การเก็บรักษาข้อมูล
เมื่อท่านออกคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ เราจะเก็บข้อมูลสั่งซื้อของท่านไว้ในระเบียนของเรา เว้นแต่ว่า และจนกว่าท่านจะขอให้เราลบข้อมูลนี้ออกไป

การเปลี่ยนแปลง
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เราอาจปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อแนวปฏิบัติของเรา หรือเพื่อเหตุผลอื่นๆด้านการประกอบการ กฎหมายหรือการควบคุมบังคับ

ติดต่อเรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด หรือหากท่านต้องการร้องเรียน กรุณาติดต่อเราทางอีเมลที่  antinolcare@vetzpetz.co.th หรือทางไปรษณีย์ โดยใช้รายละเอียดด้านล่างนี้:

เว็ทซ์เพ็ทซ์ ประเทศไทย
[
เรื่อง: เจ้าหน้าที่กํากับการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล]

บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม ซี โฮลดิ้งส์ จำกัด,

55/28 ซอยวัชรพล 16 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

 

Outdated Browser

Vetz Petz® is unable to support your browser.

It appears you are running on a web browser that we are unable to support.

If you would like the full Vetz Petz® experience, please update your browser to one of the following:

dog-image