เงื่อนไขการให้บริการ - โปรแกรม Vetz Partnership Program

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิ์และข้อผูกพันของคุณในการใช้บริการ

ในการเข้าร่วม Vetz Partnership Program ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้

ภาพรวม 

เว็บไซต์และโปรแกรมนี้ดำเนินการโดย Vetz Petz Thailand ตลอดทั้งไซต์คำว่า "เรา" "เรา" และ "ของเรา" อ้างถึง Vetz Petz Thailand Vetz Petz Thailand นำเสนอเว็บไซต์และโปรแกรมนี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีให้คุณผู้ใช้โดยมีเงื่อนไขตามที่คุณยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่ระบุไว้ที่นี่

โดยการให้ข้อมูลของคุณและ / หรือลงทะเบียนกับเราและ / หรือสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีในเว็บไซต์ของเราคุณมีส่วนร่วมใน“ บริการ” ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ ข้อกำหนดในการให้บริการ”,“ ข้อกำหนด ”) รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี้และ / หรือให้บริการโดยไฮเปอร์ลิงก์ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลกับผู้ใช้ทุกคนของเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนหรือตั้งใจที่จะลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมหุ้นส่วน Vetz

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงทะเบียนโปรแกรมพันธมิตร Vetz ในการลงทะเบียนโปรแกรมพันธมิตร Vetz ให้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณไม่สามารถใช้บริการใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งจัดทำโดยเราหรือพันธมิตรของเรา หากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอการยอมรับนั้น จำกัด เฉพาะเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้โดยชัดแจ้ง

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มเข้าไปในไซต์ปัจจุบันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการด้วย คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการรุ่นล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้โดยโพสต์การอัปเดตและ / หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การที่คุณยังคงใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์หลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วนที่ 1 โปรแกรมพันธมิตร VETZ

รหัสสัตวแพทย์

รหัสโรงพยาบาลสัตวแพทย์ที่ออกโดย Vetz Petz สามารถนำเสนอได้ด้วยตนเองเท่านั้นและคุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือแจกจ่ายบนอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชั่นข้อความหรือผ่านวิธีดิจิตอลอื่นใด ผู้ที่พบว่ามีการละเมิดข้อตกลงนี้อาจถูกตัดสิทธิ์จากการจ่ายค่านายหน้าในอนาคตและความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา

สต็อกทางกายภาพ

ในการที่จะมีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมพันธมิตร Vetz Petz เราต้องการให้คุณเก็บ Antinol อย่างน้อย 5 ซองที่คลินิกของคุณ

ค่าคอมมิชชั่น

หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเราโดยใช้รหัสสัตว์แพทย์ที่เราให้คุณคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่น 25% จากจำนวนการสั่งซื้อ

* ค่าคอมมิชชั่น 25% จะถูกคำนวณหลังจากหักค่าขนส่งและส่วนลด (และภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จากจำนวนการสั่งซื้อ

การชำระเงิน

ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณ ณ สิ้นเดือนและจ่ายให้ในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป *
* หากค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับในเดือนนั้นน้อยกว่า 3,000 บาทค่าคอมมิชชั่นจะถูกส่งไปยังเดือนถัดไปทุกเดือนจนกว่าจะถึง 3,000 บาทและจ่ายเมื่อยอดเกิน 3,000 บาท

ค่าคอมมิชชั่นที่ค้างชำระจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (3% จะถูกหักออกจากค่าคอมมิชชั่นของคุณก่อนการชำระเงิน)

การชำระค่าคอมมิชชั่นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

การคืนเงินคำสั่งซื้อและการยกเลิก

บางครั้งเราจะได้รับการยกเลิกจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อหลังจากชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

แม้ว่าเราจะพยายามลบสิ่งเหล่านี้ออกจากส่วนต่างของคุณโดยเร็วที่สุดอาจเป็นไปได้ว่าคุณได้รับการชำระเงินก่อนที่จะทำการยกเลิก เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินครั้งต่อไปของคุณเพื่อชดเชยค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการคืนเงินและการยกเลิก

ความแม่นยำของค่าคอมมิชชั่นและการจ่ายเงิน

เมื่อดู Vet Portal จำนวนเงินที่แสดงไม่แสดงจำนวนเงินจริงที่ค้างชำระหรือต้องชำระ จำนวนเงินเหล่านี้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายและอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนสำหรับการยกเลิกหรือคืนเงิน

บัญชีสัตวแพทย์และการลงทะเบียน

“ บัญชี Vet” หมายถึงสัตวแพทย์ที่สมัครเข้าร่วม Vetz Partnership Program หลังจากยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามขั้นตอนที่เรากำหนด

“ ข้อมูลผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลเช่นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ใช้ที่เปิดเผยโดยผู้ใช้ต่อ บริษัท และประวัติการทำธุรกรรมของผู้ใช้ ในบางกรณีเราอ้างถึง "ข้อมูลผู้ใช้" เป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันกับคุณ

ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับสัตวแพทย์ทุกคนและจะต้องปฏิบัติตามระหว่างและหลังการลงทะเบียน

 

การลงทะเบียนและการสร้างบัญชี

หลังจากยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และสมัครลงทะเบียนคลินิกสัตว์แพทย์จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ใช้สัตวแพทย์หลังจากทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่กำหนดไว้ ขั้นตอนการลงทะเบียนสัตวแพทย์จะต้องดำเนินการโดยสมาชิกคลินิกที่จะเป็นผู้ใช้หลักของบัญชีสัตว์แพทย์ นอกจากนี้เราอาจปฏิเสธใบสมัครจากผู้ที่ถูกเพิกถอนการลงทะเบียนในอดีตหรือผู้ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม

 

ข้อมูลที่จำเป็น

โปรดอ่านข้อกำหนดอย่างละเอียดในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในแบบฟอร์มที่กำหนด การไม่ส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในรูปแบบที่ถูกต้องอาจหมายถึงใบสมัครธุรกรรมหรือการลงทะเบียนของคุณล่าช้าหรือถูกปฏิเสธหากเราไม่ได้รับสิ่งนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

  

การจัดการรหัสผ่าน

รหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นระหว่างการลงทะเบียนสามารถใช้งานได้โดยคลินิกที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและไม่สามารถถ่ายโอนหรือให้ยืมไปยังบุคคลที่สามได้

โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้

ข้อความแสดงเจตจำนงที่มีต่อ บริษัท โดยใช้รหัสผ่านถือเป็นข้อความแสดงเจตจำนงของโรงพยาบาลและการชำระเงินทั้งหมดและสิ่งที่คล้ายกันซึ่งเป็นผลมาจากความรับผิดชอบของสมาชิก

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี

คุณจะต้องติดต่อเราทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่คุณให้ไว้ระหว่างหรือหลังการลงทะเบียนเช่นชื่อคลินิกที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารเป็นต้น

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวในการลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าแม้ว่าจะมีการลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วก่อนที่จะมีการลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลก่อนที่จะมีการลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2 - ข้อกำหนดออนไลน์

โดยการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพำนักอยู่หรือว่าคุณเป็นอายุส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอยู่และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา อนุญาตให้ผู้อยู่ในความอุปการะรายย่อยของคุณใช้เว็บไซต์นี้

คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตและไม่อาจละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์) ในการใช้บริการ

คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลาย

การละเมิดหรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ จะส่งผลให้มีการยกเลิกบริการของคุณทันที

เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลา

คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนแบบไม่เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (b) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอในระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำคัดลอกขายขายต่อหรือใช้ประโยชน์ส่วนใด ๆ ของบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา .

หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จำกัด หรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วนที่ 3 - ความถูกต้องความสมบูรณ์และระยะเวลาของข้อมูล 

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลักที่ถูกต้องสมบูรณ์กว่าหรือสมบูรณ์กว่า การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลประวัติไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันและมีไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4 - การดัดแปลงบริการของเรา

ราคาผลิตภัณฑ์ขอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาใด ๆ ) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาระงับหรือหยุดให้บริการ

ส่วนที่ 5 - ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีให้ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณ จำกัด และอาจมีการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสดงสีและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏบนเว็บไซต์อย่างถูกต้องที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงสีใด ๆ จะถูกต้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกพันในการ จำกัด การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลภูมิภาคหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ เราอาจใช้สิทธินี้เป็นกรณี ๆ ไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม

เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับจะตรงตามความคาดหวังของคุณหรือว่าข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ส่วนที่ 6 - ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี 

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณทำกับเรา เราอาจ จำกัด หรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือตามคำสั่ง ข้อ จำกัด เหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดียวกันและ / หรือคำสั่งซื้อที่ใช้การเรียกเก็บเงินและ / หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมลและ / หรือที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในเวลาที่มีการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด หรือห้ามการสั่งซื้อซึ่งดูเหมือนว่าตัวแทนจำหน่ายผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินของเรา

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้า

ส่วนที่ 7 - เครื่องมือเสริม 

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่มีการควบคุมหรือการป้อนข้อมูลใด ๆ

คุณรับทราบและตกลงว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว” ตามที่เป็น” และ“ ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันการรับรองหรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่มีการรับรองใด ๆ เราจะไม่รับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือเสริมของบุคคลที่สาม

การใช้เครื่องมือเสริมใด ๆ ที่คุณนำเสนอผ่านเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเองและคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยและอนุมัติข้อกำหนดที่เครื่องมือเหล่านี้จัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

ในอนาคตเราอาจเสนอบริการและ / หรือคุณสมบัติใหม่ ๆ ผ่านเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ ๆ ) คุณสมบัติและ / หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้

ส่วนที่ 8 - ลิงค์บุคคลที่สาม 

เนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่มีให้ผ่านทางบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม

ลิงค์บุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อวัสดุหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม

เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนโยบายเหล่านี้ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียนการเรียกร้องความกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรส่งไปยังบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 9 - ความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

หากตามคำขอของเราคุณส่งผลงานบางอย่าง (เช่นรายการประกวด) หรือโดยไม่มีการร้องขอจากเราคุณส่งความคิดสร้างสรรค์ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนหรือวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์ทางอีเมลทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า 'ความคิดเห็น') คุณยอมรับว่าเราสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยไม่ จำกัด แก้ไขคัดลอกเผยแพร่แจกจ่ายแปลและใช้เป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา เราเป็นและจะไม่มีภาระผูกพัน (1) ในการรักษาความคิดเห็นใด ๆ ในความเชื่อมั่น; (2) จ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบความคิดเห็นใด ๆ

เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวว่าผิดกฎหมายข่มขู่หมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลามกอนาจารลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ .

คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายเป็นการล่วงละเมิดหรือลามกอนาจารหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอมแกล้งเป็นคนอื่นนอกจากตัวคุณเองหรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดว่าเป็นต้นกำเนิดของความคิดเห็นใด ๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทำและความถูกต้องของพวกเขา เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 10 - ข้อมูลส่วนบุคคล 

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเว็บไซต์จะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 11 - ข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องและการละเว้น 

บางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดสินค้าการกำหนดราคาโปรโมชั่นข้อเสนอค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์เวลาการขนส่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า .

เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลราคายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรระบุวันอัปเดตหรือรีเฟรชที่ระบุไว้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรืออัปเดต

ส่วนที่ 12 - การใช้งานที่ผิดกฎหมาย 

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์: (a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (c) ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายหรือกฎหมายท้องถิ่นระหว่างประเทศของรัฐบาลกลางจังหวัดหรือรัฐใด ๆ (d) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (e) ก่อกวนล่วงละเมิดดูถูกเหยียดหยามใส่ร้ายใส่ร้ายดูหมิ่นข่มขู่หรือแบ่งแยกตามเพศรสนิยมทางเพศศาสนาเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อายุชาติกำเนิดหรือความพิการ (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (g) เพื่ออัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสอันตรายอื่น ๆ ที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต (h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อสแปมฟิชชิ่งฟาร์มาข้ออ้างแมงมุมการรวบรวมข้อมูลหรือการขูด (j) สำหรับจุดประสงค์ที่หยาบคายหรือผิดศีลธรรม หรือ (k) แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับการละเมิดการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

  

ส่วนที่ 13 - การปฏิเสธความรับผิดของการรับประกัน; กฏเกณฑ์ของหนี้สิน 

เราไม่รับประกันรับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่สะดุดทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้

คุณยอมรับว่าบางครั้งเราอาจลบบริการสำหรับช่วงเวลาที่ไม่ จำกัด หรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่จัดส่งถึงคุณผ่านบริการคือ (ตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง) ที่ให้ไว้ 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มีอยู่' สำหรับการใช้งานของคุณโดยไม่แสดงถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ โดยนัยรวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์คุณภาพที่ขายได้ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะความทนทานชื่อเรื่องและการไม่ละเมิด

ไม่ว่าในกรณีใด Vetz Petz Thailand กรรมการเจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัท ในเครือตัวแทนผู้รับเหมาผู้ฝึกงานผู้จัดหาผู้ให้บริการหรือผู้ออกใบอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บการสูญเสียการเรียกร้องหรือทางตรงทางอ้อมอุบัติเหตุการลงโทษพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกำไรที่สูญเสียรายได้ที่หายไปการออมที่สูญหายการสูญเสียข้อมูลค่าใช้จ่ายการทดแทนหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นในสัญญา จากการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยใช้บริการหรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางที่คุณใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือเนื้อหา (หรือผลิตภัณฑ์) ใด ๆ ที่โพสต์ส่งหรือให้บริการผ่านทางบริการแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำจากพวกเขาก็ตาม เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยบังเอิญในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าวความรับผิดของเราจะถูก จำกัด ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ส่วนที่ 14 - การชดใช้ค่าเสียหาย 

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนปกป้องและไม่เป็นอันตราย Vetz Petz Thailand และ บริษัท แม่ บริษัท ในเครือหุ้นส่วนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารตัวแทนผู้รับเหมาผู้อนุญาตผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงซัพพลายเออร์ผู้ฝึกงานและพนักงานไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าทนายที่เหมาะสมทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมโดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 15 - ความรุนแรง 

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตและส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่า บริการการกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่น ๆ

ส่วนที่ 16 - การยกเลิก 

ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่กรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยุติข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากเราตัดสินว่าคุณล้มเหลว แต่เพียงผู้เดียวหรือเราสงสัยว่าคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดของข้อกำหนดในการให้บริการนี้เราอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงต้องรับผิดชอบ ถึงและรวมถึงวันที่สิ้นสุด และ / หรือตามที่อาจปฏิเสธคุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน)

ส่วนที่ 17 - ข้อตกลงทั้งหมด 

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานที่เราโพสต์ไว้ในเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้บริการของคุณแทนที่ข้อตกลงการสื่อสารและข้อเสนอ ระหว่างคุณกับเรา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อกำหนดในการให้บริการรุ่นก่อนหน้า) ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

ความคลุมเครือใด ๆ ในการตีความข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ถูกตีความกับฝ่ายร่างจดหมาย

ส่วนที่ 18 - กฎหมายที่บังคับใช้ 

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากที่เราให้บริการแก่คุณจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ส่วนที่ 19 - การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ 

คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการรุ่นล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการอัพเดทเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดในการให้บริการนี้โดยโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง การที่คุณยังคงใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

Outdated Browser

Vetz Petz® is unable to support your browser.

It appears you are running on a web browser that we are unable to support.

If you would like the full Vetz Petz® experience, please update your browser to one of the following:

dog-image