เขาก็อาการดีขึ้น ดูร่าเริงขึ้น กระโดดขึ้นที่สูงได้มากขึ้น

She can jump high and enjoy life!

ตอนแรกเธอนอนมากไม่อยากจะกินแล้ว. เธอซึมเศร้าและไม่สามารถที่จะเดินหรือกระโดดดังนั้นฉันพาเธอไปตวแพทย์


คสัตวแพทย์ตรวจร่างเธอและบอกว่าเธอมีกล้ามเนื้อ Atrophy ปัญหาและไม่ได้รับที่เหมาะสมออกกำลัเพราะ Osteoarthritis. ดังนั้นคสัตวแพทย์สั่ง Antinol®

หลังจากหนึ่งสัปดาห์ของการใช้ Antinol. ฉันสามารถเห็นการพัฒนานี้ของเธอในของเธอเดินแล้วโดดลงมา ดังนั้นตอนนี้ฉันกลับไปทำต่อยังตอ Antinol สำหรับอยู่ 3 เดือนแล้ว

เธอพัฒนาเกินที่เราคิดไว้มาก. เธอมีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยค่ะ เธอสามารถกระโดดสูงและสนุกกับชีวิต ฉันจะไปต่อให้เธอดื่ Antinol® เพราะมันดีขึ้นมั๊ของเธอคุณภาพของชีวิต

 

 

Antinol® สุนัข
Antinol® แมว
Outdated Browser

Vetz Petz® is unable to support your browser.

It appears you are running on a web browser that we are unable to support.

If you would like the full Vetz Petz® experience, please update your browser to one of the following:

dog-image