ข่าว

Vetz Petz makes donation of Small Animal Arthroscopy medical device to CU

Vetz Petz บริจาคเครื่องมือสัตวแพทย์ให้แก่คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม ซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ภายใต้ Vetz Petz Antinol group ขอมอบเครื่องมือสัตวแพทย์ Small Animal Arthroscopy มูลค่า 1,810,590 บาท ให้แก่ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

See More

Vetz Petz makes donation of Small Animal Arthroscopy medical device to CU Vetz Petz บริจาคเครื่องมือสัตวแพทย์ให้แก่คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม ซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ภายใต้ Vetz Petz Antinol group ขอมอบเครื่องมือสัตวแพทย์ Small Animal Arthroscopy มูลค่า 1,810,590 ...

Outdated Browser

Vetz Petz® is unable to support your browser.

It appears you are running on a web browser that we are unable to support.

If you would like the full Vetz Petz® experience, please update your browser to one of the following:

dog-image